Učlanjenje

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Učlanjenje

 

III Oblast ostvarivanja ciljeva udruženja

 

 

Član 7.

 

Oblast ostvarivanja ciljeva udruženja su:

 

 • zaštita prava trgovaca

 • unapređenje položaja trgovaca

 •  

 

IV Ciljevi odnosno zadaci i javnost u radu

 

 

Član 8.

 

U svom radu i delovanju Udruženje ima sledeće ciljeve, odnosno zadatke i to:

 

 • Da inicira i razvija društvene aktivnosti koje su od zajedničkog interesa, kao i društvenog interesa za razvoj i unapređenje kvaliteta trgovine i uvećanje stručnog znanja i obezbeđivanje odgovarajućeg statusa i poboljšanja položaja u društvu svojim članovima Udruženja;

 • Da koordinira u organizovanju međusobne pomoći svojim članovima po potrebi;

 • Poboljšanje komunikacije između članova Udruženja, s jedne strane i državnih organa i nadležnih službi, odnosno sa građanima;

 • Poboljšanje odnosa članova Udruženja sa svim strukturama društva koje su od značaja za njihov rad;

 • Da se stara o očuvanju tradicije i ugleda trgovine i trgovaca kao i o negovanju i razvijanju etike u trgovini;

 

Član 9.

 

Rad Udruženja je javan. Udruženje deluje samostalno ili u saradnji sa drugim sličnim udruženjima, organizacijama i kulturnim ustanovama.

 

 

V Članstvo

 

Član 10.

Članovi mogu biti: redovni i počasni.Redovan član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova u skladu sa kriterijumima koje utvrde organi Udruženja. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. Redovan član se postaje potpisivanjem pristupnice i dostavljanjem podataka na osnovu poziva za priključenje.

Član 11.

Počasni član može postati svaki građanin koji želi pomoći rad Udruženja, a počasni član postaje se potpisivanjem pristupnice.

Član 12.

Redovan član Udruženja je dužan da se pridržava odredaba ovog Statuta i Kodeksa ponašanja. Redovan član Udruženja takođe ima pravo da aktivno učestvuje u radu Udruženja i ravnopravno sa drugim članovina učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja, da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao i preko organa Udruženja, da bira i da bude biran na Skupštini Udruženja, da bude izabran u Upravni odbor i druge organe, da bude informisan o aktivnostima Udruženja, da obavlja različite aktivnosti u korist Udruženja, dajući predloge za Udruženje. Počasni članovi Udruženja su dužni da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i Kodeksa ponašanja, a njihova druga prava i obaveze propisuje Upravni odbor Udruženja.

Član 13.

Redovan član prestaje da bude član Udruženja u sledećim slučajevima, i to:

 1. Ako se pokaže nedostojan da bude član Udruženja;

 2. Ako svojim ponašanjem povređuje odredbe ovog Statuta i pravila Kodeksa ponašanja;

 3. Ako ne izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;

 4. Ako je u dužem vremenskom periodu neaktivan i neopravdano izostane sa dve Skupštine udruženja;

 5. Ako ne plati tri mesečne članarine;

Članstvo u Udruženju može da prestane i slobodnom izjavom volje svakog člana, u pisanoj formi, bez navođenja razloga i obrazloženja za istupanje iz Udruženja. Odluku o prestanku članstva u Udruženju donosi Upravni odbor, a protiv nje se može u roku od 8 dana od prijema odluke podneti žalba Skupštini Udruženja.

 

Dokumenta za učlanjenje u Društvo:

 

Ovde možete preuzeti zahtev za učlanjenje,

Ovde možete preuzeti pristupnicu.