Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

U susret problemima zaposlenih i tržišta rada

U petak 14. decembra 2018.godine Pokrajinski socijalno-ekonomski savet organizuje konferenciju "U susret problemima zaposlenih i tržišta rada". Konferencija je održana u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine na kojoj je prisustvovao predsednik Mlađan Šumić.

Konferencija se organizuje sa ciljem da se svestrano sagledaju savremeni izazovi tržišta rada, problemi privrede i zaposlenih, posebno nedostatak radne snage na tržištu, da se izvedu ocene i predložene mere za poboljšanje stanja.

 

na konferenciju su pored socijanih partnera, članica Pokrajinkog socijalno ekonomskog saveta- Unije poslodavaca Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" i svih pokrajinskih sekretara u Pokrajinskoj vladi AP Vojvodine pozvani gradonačelnici i predstavnici opština na teritoriji AP Vojvodine, članovi aktivnih lokalnih  socijalno-ekonomskih saveta u AP Vojvodini, predstavnici regionalnih  razvojnih agencija u AP Vojvodini i inspekcije rada, predsednik Privredne komore Vojvodine, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje, direktor Zavoda za ravnopravnost polova, i sa nacionalnog nivoa: ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar za državnu upravu i loklanu samoupravu, ministar privrede, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, predsednik Privredne komore Srbije, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i članovi Socijolano-ekonomskog saveta Republike Srbije.