Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

OBAVEZA VOĐENJA ROBNOG KNJIGOVODSTVA U MALOPRODAJI

media-share-0-02-04-5fd951e84cc05c22ec00a8684821b59fc31c64a9ff92f288cf7d2278d24e3f33-d5dcd2f2-6101-4ca1-85f6-3a7f42e4b971

 

Ministarstvo finansija dalo je 1.4.2019. godine mišljenje kojim se potvrđuje obaveza vođenja robnog knjigovodstva iz člana 11. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018 - dalje: Zakon) od strane svih pravnih lica i preduzetnika koji su obveznici Zakona, uključujući i one koji se bave trgovinom na malo.

Na osnovu toga 18.04.2019.godine predsednik Društva trgovaca Novi Sad, Mlađan Šumić održao je sastanak sa Jovanom Bearom predsednikom Poslovnog udruženja "Uvra".

 

 

 

 

Ukinuta Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba "t500"

Nakon višegodišnjih inicijativa koje smo podnosili Privrednoj komori Srbije čiji smo članovi Vlada Republike Srbije nije produžila Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018), koja je određivala maksimalnu cenu vekne.

Tako je 31. januara 2019. godine prestala da važi Uredba doneta 2010. godine, zbog koje je Evropska komisija često imala primedbe jer je to bilo administrativno regulisanje cene nekog proizvoda.

 

Podsećamo da je Uredba negativno uticala na poslovanje trgovaca, tako da će se njenim ukidanjem  poboljšati uslovi rada i prodaje hleba t500.

 

 

 

 

 

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme - umanjenje 20%

 

Nakon dugogodišnjih inicijativa podnošenih raznim institucijama od strane Društva trgovaca Novog Sada na čelu sa predsednikom Mlađanom Šumićem, na sednici Skupštine grada Novog Sada održanoj 27. decembra 2018. godine doneta je odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ("Sl. list grada Novog Sada br.59/2018") a primenjivaće se od 01. januara 2019. godine.

 

Nakon donošenja odluke, predsednik  Društva trgovaca Novog Sada Mlađan Šumić, član Upravnog odbora Miomir Kmekić i tehnički sekretar Sanja Matijević održali su sastanak sa članom Gradskog veća za privredu Miloradom Radojevićem povodom primene odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme.

 

media-share-0-02-05-0788cb74a8149eb1c0497c1e59ef03dcd43a035cabebc9d9a229f87e8c60d6c9-08b7c292-e920-4825-8fab-5ba8f5118c00

 

U nastavku teksta je izdvojeni deo Odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme.

 

TAKSENA TARIFA
Tarifni broj 1.

...

3. Komunalna taksa za isticanje firme plaća se za sedište i svaku izdvojenu poslovnu jedinicu na teritoriji Grada Novog Sada.

4. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, komunalna taksa se plaća samo za jednu firmu.

7. Srednja pravna lica, kao i preduzetnici, mala i mikro pravna lica, koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara dinara (osim pravnih lica koja obavljaju delatnost bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), komunalnu taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju, i to:

12.Pravnim licima i preduzetnicima koji su obveznici komunalne takse, čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada, taksa se umanjuje za 20% za istaknutu firmu na poslovnom objektu koji se nalazi na adresi izvan sedišta.

Pravna lica i preduzetnici koji su obveznici komunalne takse, a koji nemaju sedište na teritoriji Grada Novog Sada za prvu poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost, plaćaju komunalnu taksu u punom iznosu, a za svaku sledeću poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost komunalna taksa se umanjuje za 20%.

...

 

Klikom na ovaj link možete preuzeti ODLUKU O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U susret problemima zaposlenih i tržišta rada

U petak 14. decembra 2018.godine Pokrajinski socijalno-ekonomski savet organizuje konferenciju "U susret problemima zaposlenih i tržišta rada". Konferencija je održana u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine na kojoj je prisustvovao predsednik Mlađan Šumić.

Konferencija se organizuje sa ciljem da se svestrano sagledaju savremeni izazovi tržišta rada, problemi privrede i zaposlenih, posebno nedostatak radne snage na tržištu, da se izvedu ocene i predložene mere za poboljšanje stanja.

 

na konferenciju su pored socijanih partnera, članica Pokrajinkog socijalno ekonomskog saveta- Unije poslodavaca Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" i svih pokrajinskih sekretara u Pokrajinskoj vladi AP Vojvodine pozvani gradonačelnici i predstavnici opština na teritoriji AP Vojvodine, članovi aktivnih lokalnih  socijalno-ekonomskih saveta u AP Vojvodini, predstavnici regionalnih  razvojnih agencija u AP Vojvodini i inspekcije rada, predsednik Privredne komore Vojvodine, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje, direktor Zavoda za ravnopravnost polova, i sa nacionalnog nivoa: ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar za državnu upravu i loklanu samoupravu, ministar privrede, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, predsednik Privredne komore Srbije, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i članovi Socijolano-ekonomskog saveta Republike Srbije.