Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Sastanak sa Philip Morrisom, 06.07.2012.

Detalji sastanka  Distributivna lista : Društvo trgovaca, Ivica Dimitrijević,Igor Lazić  Učesnici:  Ispred Društva Trgovaca Novi Sad bili su prisutni : Aleksandar Čokorilo; Vlada Novović;  Mlađan Šumic ; Sanja Golić.  Ispred Društva Trgovaca Subotica bili su prisutni: Saša Preradović i Mitar Samardžić.   

Opširnije: Sastanak sa Philip...

Konferencija novinara, petak 06.07.2012.

U petak, 06.07.2012. god. u prepodnevnim časovima je održana konferencija novinara o problematici sa kojom se nose trgovci.
Konferenciji su prisustvovale i naše drage kolege iz susednih Udruženja. Predsednik Udruženja trgovaca Subotice, Saša Preradović i zamenik Mitar Samardžić, kao i kolega iz Udruženja trafikanata, sekretar Aleksandar Pajić.
U prilogu možete pročitati tekst koji je objavljen u poznatim novosadskim novinama.

Opširnije: Konferencija novinara,...

Održan sastanak sa Unijom poslodavaca

Na jučerašnjem sastanku, koji je sazvala Unija poslodavaca Srbije, 11.04.2012.god. koji se održao u njihovim prostorijama u Zemunu sa početkom u 15:00h je prisustvovao sekretar Udruženja trgovaca Novog Sada, Mlađan Šumić koji se pojavio sa dugogodišnjim saradnicima i prvenstveno prijateljima, Udruženjam trgovaca iz Subotice,  njihovim predsednikom

Opširnije: Održan sastanak sa Unijom...

Sastanak sa Udrugom malih trgovaca Splitsko dalmatinske županije

04.05.2012.godine, na inicijativu sekretara Udruženja trgovaca Novog Sada, Mlađana Šumića i predsednika Udruge trgovaca Splitsko-dalmatinske županije Borisa Listeša održao se sastanak u Splitu na kome su prisustvovali predsednik i sekretar Društva trgovaca Novog Sada Aleksandar Čokorilo i Mlađan Šumić kao i naši prijatelji i saradnici Udruženje trgovaca Subotice koje predstavlja Saša Preradović. Na održanom sastanku je potpisan sporazum o saradnji između udruženja u cilju bolje komunikacije i razmenjivanja poslovnih informacija, prijateljskih odnosa i poboljšanja saradnje. Sastanak je bio prijatan, domaćini su nas srdačno dočekali, stoga u skorije vreme očekujemo njihovu posetu.

Sastanak UT Novog Sada sa pokrajinskim sekretarom za rad, g. Vasinom

Dana 07.02.2012. god.predstavnici Udruženja trgovaca Novog Sada, Aleksandar Čokorilo predsednik Udruženja i Mlađan Šumić sekretar, održali su sastanak sa Miroslavom Vasinom pokrajinskim sekretarom za rad, gde su predstavljene mogućnosti saradnje i pomoći malim trgovcima u okviru nadležnosti i mogućnosti pokrajinskog sekretara.