Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Dan otvorenih vrata sa inspektorima u PKS

U sredu 13.09.2017. godine od 11 do 15h, održan je "Dan otvorenih vrata sa inspektorima" u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu. „Dan otvorenih vrata sa inspektorima” organizuju USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) i Privredna komora Srbije (PKS), u sklopu preventivno-savetodavnih aktivnosti inspekcije, sa ciljem da privrednicima približi oblast inspekcijskog nadzora i otkloni nejasnoće u vezi sa ulogom inspekcija, nadzorom nad primenom zakona i drugih propisa koji vrše i savetodavnim posetama koje obavljaju, procenom rizika, korišćenjem kontrolnih lista, ovlašćenjima i dužnostima.  U dijalogu sa privrednicima učestvovali su tržišni, poljoprivredni, građevinski i komunalni inspektori,  inspektori rada i inspektori za zaštitu životne sredine, koji su odgovarali na pitanja privrednika, razjašnjavali nedoumice i davali savete i preporuke koji treba da unaprede poslovanje i omoguće da se pravovremeno uoče i otklone eventualni propusti u radu. 
"Danu otvorenih vrata sa inspektorima" je prisustvovao Predsednik Društva trgovaca Mlađan Šumić.

X REDOVNA SKUPŠTINA Udruženja građana „Društvo trgovaca Novi Sad“

X redovna Skupština Društva trgovaca Novi Sad održana je 23.05.2017. godine u restoranu „Alaska barka“ na Ribarskom ostrvu, sa početkojm u 18h.

DNEVNI RED:

  1. Izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za period 2013. – 2017. godine;

  2. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora;

  3. Razno.

Sednici Skupštine je prisustvovalo 90 članova. Većina za odlučivanje je iznosila 46 glasova.

Odlukom Skupštine sa 76 glasova „za“, 11 glasova „protiv“ i 3 „uzdržanih“, sačinjen je Upravni odbor sa mandatom od 2017. do 2021. u sledećem sastavu:

1. Mlađan Šumić („Rio“ sztr, 5 objekata)
2. Vlada Novović („Žir 021“ doo, 1 objekat)
3. Nikola Nikolić („Maxi – In“ str, 1 objekat)
4. Siniša Milić („Luštica“ doo, 2 objekta)
5. Milan Marković („Pegaz“ ztr, 7 objekata)
6. Aleksandar Pajić („Pezeta“ sztur, 4 objekta)
7. Zdenko Grulović („Univer Partner“ doo, 6 objekata)
8. Rade Elez („Real LTD Co“ doo, 2 objekta)
9. Miomir Kmekić („Albatros International“ doo, 6 objekata).

Opširnije: X REDOVNA SKUPŠTINA...

BROJ ČLANOVA DRUŠTVA I NJIHOVIH OBJEKATA OD 2013. DO 2017.

BROJ ČLANOVA DRUŠTVA I NJIHOVIH OBJEKATA

OD 2013. DO 2017.

Godina

 Broj članova

Broj objekata

2013.

118

306

2014.

197

435

2015.

224

460

2016.

243

522

2017. (do 01.05.)

269

566