Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

ODLUKA O OGRANIČENJU VISINE CENA I MARZI OSNOVNIH ZIVOTNIH NAMIRNICA I ZASTITNE OPREME

 

Vlada Republike Srbije je usled oklolnosti pogodjenih virusom COVID-19 preduzela odredjene mere za trgovce prehrambenom robom kako ne bi doslo do porasta cena prehrambenih proizvoda tj osnovnih zivotnih namirnica. Medjutim, u direktnoj komunikaciji sa Privrednom komorom Srbije na grupaciji za trgovinu, ciji smo clanovi na inicijativu predsednika Drustva trgovaca Mladjana Sumica i ukazivanja na to da je potrebno ograniciti kompletan lanac (proizvodjac-trgovac) doneta je nova Odluka o ogranicenju pojedinih artikala (8 u prilogu) u kojoj su ogranicene marze samim tim i prodajne cene za sve kako bi bila fer trzisna utakmica i kako ne bi trgovci dolazili to toga da proizvodjac podigne cenu koja bi bila veca od one koje su oni u mogucnosti da nabave na osnovu prethodne Odluke. 

 

 7816DF44-39C3-46C8-9DC0-BEB26F34EAFC

 

Ovde mozete preuzeti najnoviju ODLUKU. 

 

 

 

ODLUKA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

Klikom na link ispod možete preuzeti nove mere Vlade Repulike Srbije povodom virusa KOVID 2019- KORONA koje se odnose na ograničenu cenu osnovnih životnih namirnica i određenih proizvoda.

 

ODLUKA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

Dodela paketića Udruženju za podršku osobama sa daunovim sindromom

16.Januara 2020.godine predstavnici Društva trgovaca Novi Sad su ulepšali praznike dodelom paketića deci sa daunovim sindromom.

 

 IMG-0619 IMG-0620

 

Članom 34. stav. 8 Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, svi proizvodi u maloprodaji moraju imati bar kod ili QR kod

Unija poslodavaca Vovodine, čiji smo članovi nam je prosledila obaveštenje uz konsultacije sa načelnikom za trgovinu iz Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, Željkom Rakićem povodom Zakona o trgovini koji je počeo da se primenjuje pre šest meseci, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se odnosi na deklaraciju, odnosno obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom. Za početak primene ove odredbe je ostavljen prelazni period od šest meseci kako bi proizvođači, odnosno trgovci mogli da se pripreme za ovu novinu.

Od 31. januara postoji obaveza, ranije je bila mogućnost da pored osnovnih podataka na deklaraciji, kao što je naziv proizvoda, vrsta proizvoda, proizvođač i slično, bude navedena i neka mašinski čitljiva oznaka kao što je recimo bar-kod ili QR kod.

Opširnije: Članom 34. stav. 8 Zakona...

Inicijativa povodom rešavanja problema montažno-demontažnih objekata kvadrature preko 10,5m

 

 UPS logo

 

- Inicijative za unapređenje poslovanja kroz izmene propisa

 

15. novembra 2019.godine na zahtev Unije poslodavaca Srbije čiji smo članovi održan je sastanak sa Zoranom Ilićem pomoćnikom ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture povodom inicijative Društva trgovaca Novi Sad "Inicijativa povodom rešavanja problema montažno-demontažnih objekata kvadrature preko 10,5m". Sastanku su prisustvovali Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora
Goran Aleksić, predsednik Sektora saobraćaja i Mlađan Šumić, predstavnik sektora trgovine i turizma.

 

 media-share-0-02-0a-8d4e852b2a961218beceb6aaf1d694b5186de077d6eb16cb51143f4743576c0c-27876354-6a42-44ac-95b8-fd8aa5ba06c9

 

Za ovaj sastanak Unija poslodavaca Srbije je predložila razovor na teme:

 

  • -      Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji,
  • -      Predlog mera za unapređenje poslovanja sektora drumskog transporta,
  • -      Unapređenje efikasnosti rada javne uprave u postupcima ozakonjenja objekata

Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

 

Skupština grada Novog Sada je sa sednici od 20.02.2019. godine donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Novog Sada (SL.7/19) te je na osnovu toga poslala obaveštenja zakupcima montažno demontažnih objekata u kom se navodi da su kiosci montažno demontažnog tipa, površine isključivo 10,5m2. Oni koji su veće kvadrature od 10,5m2 ostaju postavljeni do isteka perioda zakupa, a da se odobrenje za ponovno korišćenje iste lokacije može izdati pod uslovom da dati objekat bude sveden na površinu kioska od 10,5m2. Skupština grada Novog Sada se poziva na Odluku koja proilazi iz Zakona o planiranju i zgradnji  (Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - dr.zakon) u kojoj se navodi:

„Postavljanje i uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama, balon hala sportske namene, nadstresnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu, objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata i plovila na vodnom zemljištu, obezbeđuje i uređuje jedinica lokalne samouprave.

Manji montažni objekti iz stava 1. Ovog člana su: objekti montažno demontažnog tipa i to isključivo kiosci do 10,5m2, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni mobilijar koji se postavlja i uklanja na osnovu programa koji donosi jedinica lokalne samouprave na period od najduže od deset godina.“

      Na sastanku predstavnici Unije poslodavaca Srbije su izneli predloge rešenja problema preduzetnika montažno-demontažnih objekata koji su obuhvaćeni ovom Odlukom.