Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Poseta Udruge malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije

13100968 10206244349888003 567843258 n

Predsednik Društva trgovaca Novi Sad Mlađan Šumić je pozvao u goste predstavnike UMT-SDŽ kako bi razmenili iskustva i načine poslovanja. UMT-SDŽ su nas posetili od 15. do 17.04.2016.godine Pored radnih sastanaka odvojili smo vremena za druženje.

 

 13081934 10206244349848002 963688430 n

 

Gospodin Goran Sečujski, član gradskog veća za privredu ih je dočekao u kancelarijama gde ih je upoznao sa raznim aktivnostima. Skupu je prisustvovao i predsednik Udruženja trgovaca Subotice, Saša Preradović.

 

 

13101344 10206244349928004 1539477737 n

 

Nakon prijema u Gradskoj kući, održan je radni sastanak u prostorijama Društva trgovaca Novi Sad.

 

 

Sednica PKS, Valjevo

07. aprila 2016. godine, у 12:00h, u hotelu "Grand" u Valjevu, održana je sednica Odbora za trgovinu PKS i odbora za trgovinu,

turizam i ugostiteljstvo RPK Valjevo i Grupacije trgovaca prehrambenih proizvoda na veliko i malo PKS.

Sednici je prisustvovao predsednik Društva trgovaca Novi Sad Mlađan Šumić.

 

13020389 10206198148132988 1589583218 n

Izdavanje rešenja o drugačijem radnom vremenu, Novi Sad

U prilogu kliknite na link i pojaviće vam se obrazac koji trebate da popunite i predate na šalteru pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1 Novi Sad u vremenu od 07:30h do 15:30h.

 

Izdavanje rešenja o drugačijem radnom vremenu trgovinskih formata

 

Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада

Обавештавамо Вас да је на децембарској седници Скупштине Града Новог Сада донета Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 63/15).

Чланом 8. став 1. наведене одлуке утврђено је да неспецијализовани трговински формати, специјализоване продавнице и посебни трговински формати имају утврђено максимално радно време и то тако да могу да раде сваког дана од 600 сати до 2400 сата, бензинске станице у Граду Новом Саду, у оквиру максимално утврђеног радног времена, морају да раде најмање у времену од 600 сати до 2000 сати, а радно време специјализованих продавница за продају штампе и дувана, као главних производа, које се налазе на аутобуској и железничкој станици, одређује се у складу са радним временом станице.

У складу са чланом 9. став 1. на основу решења неспецијализовани трговински формати, специјализоване продавнице и посебни трговински формати могу да одреде другачије радно време од максималног радног времена утврђеног одлуком, а решење којим се одређује другачије радно време доноси Градска управа за привреду у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.

Ставом 2. истог члана утврђено је да су привредни субјекти дужни да приложе захтев за потребном документацијом који прописује Градска управа за привреду.

Чланом 16. став 1. одлуке прописано је да занатски објекти имају утврђено максимално радно време и то тако да могу да раде сваког дана од 600 сати до 2400 сата и да својим радом не узнемиравају грађане.

У складу са чланом 17. став 1. занатски објекти могу да одреде другачије радно време од максималног радног времена утврђеног одлуком на основу решења које доноси Градска управа за привреду у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.

Ставом 2. истог члана утврђено је да су привредни субјекти дужни да приложе захтев за потребном документацијом који прописује Градска управа за привреду.

Чланом 19. став 1. одлуке прописано је да објекти за приређивање игара на срећу и забавних игара имају утврђено максимално радно време и то тако да могу да раде сваког дана од 600 сати до 2400 сата.

У складу са чланом 19. став 2. објекти за приређивање игара на срећу и забавних игара могу да одреде другачије радно време од максималног радног времена утврђеног одлуком на основу решења које доноси Градска управа за привреду у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.

Ставом 3. истог члана утврђено је да су привредни субјекти дужни да приложе захтев за потребном документацијом који прописује Градска управа за привреду.

Како је чланом 23. Одлуке утврђено да су привредни субјекти дужни да ускладе радно време трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара са одредбама ове одлуке најкасније до 01. маја 2016. године, Градска управа за привреду ће у наредном периоду, а најкасније почетком марта ове године, прописати образац захтева са списком потребне документације која се подноси за добијање решења о другачијем радном времену иу фебруару месецу ће одржати састанак како би Вас упознали са Одлуком, а у циљу благовременог решавања по поднетом захтеву и поштовања рока предвиђеног за усклађивање са одредбама одлуке.