Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Poseta člana Gradskog veća za privredu, mr Gorana Sečujskog povodom lokalne komunalne takse za isticanje firme

Dana 29. juna 2015.godine, mr Goran Sečujski, član Gradskog veća za privredu je posetio kancelarije Društva trgovaca povodom lokalne komunalne takse za isticanje firme. Predsednik Društva trgovaca Novi Sad, Mlađan Šumić je konstatovao probleme i rešenja za prevazilaženje problema.

Upotreba plastičnih kesa u trgovini

Na osnovu inicijative Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije u organizaciji Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije a u saradnji sa Centrom za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije održan je sastanak u sredu 10.juna 2015.godine.

Tema sastanka je bila "Upotreba plasticnih kesa u trgovini"


Sastanku je prisustvovao predsednik Društva trgovaca Novog Sada, Mlađan Šumić. Inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o trgovini, član 36a, u delu koji se odnosi na "ambalažu za pakovanje kupljene robe"podneo je narodni poslanik dr Janko Veselinović.

Održan sastanak sa predsednikom Unije poslodavaca Vojvodine, Stankom Krstinom

09.06.2015.godine u prostorijama Društva trgovaca Novog Sada, održali su sastanak predsednik Društva trgovaca Mlađan Šumić i predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin. Na sastanku se diskutovalo o visini nameta na lokalnom i pokrajinskom nivou i mogućnosti da se sa gradskom i pokrajinskom administracijom radi na smanjenju tih troškova poslovanja.

 

 

 

 

 

I SEDNICA SAVETA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

I sednica Saveta za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji grada Novog sada se održala  5.maja 2015.godine u Gradskoj kući, Trg Slobode 1, na kojoj je prisustvovao Mlađan Šumić, predsednik Društva trgovaca Novog Sada.


Svaki predstavni je pripremio materijal zao prioritetni problem uz navođenje primera kako bi te probleme trebalo rešiti.

 

Društvo trgovaca Novog Sada je navelo dva problema za početak.

 

OBLAST: TRGOVINA
TEME ZA SEDNICU SAVETA:
1. PROBLEM: LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME
2. RASHLADNI UREĐAJI

 

Ovde možete preuzeti Teme za sednicu Saveta za mala i srednja preduzeća