Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Održan sastanak sa predsednikom Unije poslodavaca Vojvodine, Stankom Krstinom

09.06.2015.godine u prostorijama Društva trgovaca Novog Sada, održali su sastanak predsednik Društva trgovaca Mlađan Šumić i predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin. Na sastanku se diskutovalo o visini nameta na lokalnom i pokrajinskom nivou i mogućnosti da se sa gradskom i pokrajinskom administracijom radi na smanjenju tih troškova poslovanja.

 

 

 

 

 

SKUPŠTINA UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE (2)

logo 130

Svečanoj sednici Skupštine UPV održanoj, 07. maja 2015. godine, sa početkom u 12 časova su prisustvovali predsednik Društva trgovaca Novog Sada, Mlađan Šumić i predsednik Društva trgovaca Subotice, Saša Preradović. Sednica se održala u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine (Vladike Platona bb).

 

Ove godine navršeno je 5 godina od osnivanja Unije poslodavaca Vojvodine kao samostalnog udruženja poslodavaca osnovanog za teritoriju AP Vojvodine. Za to vreme Unija poslodavaca Vojvodine postaja je reprezentativan socijalni partner Pokrajinskoj vladi i sindikatima, kao i uticajan faktor u borbi za bolje poslovno okruženje i zaštitu prava poslodavaca u Vojvodini.

I SEDNICA SAVETA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

I sednica Saveta za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji grada Novog sada se održala  5.maja 2015.godine u Gradskoj kući, Trg Slobode 1, na kojoj je prisustvovao Mlađan Šumić, predsednik Društva trgovaca Novog Sada.


Svaki predstavni je pripremio materijal zao prioritetni problem uz navođenje primera kako bi te probleme trebalo rešiti.

 

Društvo trgovaca Novog Sada je navelo dva problema za početak.

 

OBLAST: TRGOVINA
TEME ZA SEDNICU SAVETA:
1. PROBLEM: LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME
2. RASHLADNI UREĐAJI

 

Ovde možete preuzeti Teme za sednicu Saveta za mala i srednja preduzeća

SKUPŠTINA UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE

logo 130

Svečanoj sednici Skupštine UPV održanoj, 07. maja 2015. godine, sa početkom u 12 časova su prisustvovali predsednik Društva trgovaca Novog Sada, Mlađan Šumić i predsednik Društva trgovaca Subotice, Saša Preradović. Sednica se održala u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine (Vladike Platona bb).

 

Ove godine navršeno je 5 godina od osnivanja Unije poslodavaca Vojvodine kao samostalnog udruženja poslodavaca osnovanog za teritoriju AP Vojvodine. Za to vreme Unija poslodavaca Vojvodine postaja je reprezentativan socijalni partner Pokrajinskoj vladi i sindikatima, kao i uticajan faktor u borbi za bolje poslovno okruženje i zaštitu prava poslodavaca u Vojvodini.