Vesti

Vesti: Proslava, kao simbol postojanja udruženja

Vesti: Nezaustavna zabrana noćne prodaje alkohola

Vesti: Sporazum četiri najveća udruženja trgovaca

Zaštita životne sredine-naplata plastičnih kesa

Plastični otpad: Evropska strategija za zaštitu planete

Strazbur, 16. januar 2018.

Evropska komisija- Donesena prva evropska strategija za plastiku 

 

Obavezu primene nove Direktive iz februara ove godine koja ograničava maksimalnu godišnju potrošnju kesa na 90 po osobi, do kraja 2019. godine, za sada imaju samo članice EU, u Ministarstvu je potvrđeno da će Srbija takođe usvojiti ove smernice, jer se i u EU smatra da se problem može rešiti naplatom kesa. Očekuje se da će novi Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji bi trebalo jasno da propiše način uklanjanja i ograničenja upotrebe plastičnih kesa, biti donet 2019.

 

Nakon mnoštva održanih sastanaka sa Privrednom komorom Srbije, čiji smo članovi u cilju smanjenja upotrebe plastičnih kesa i zaštite životne sredine u saradnji sa velikim trgovinskim sistemima uljučujemo se u ovaj projekat, te od 01. avgusta 2018. godine počinje naplata plastičnih kesa. Obzirom da će se kese naplaćivati, potrebno je da minimalna debljina kese ne bude manja od 17 mikrona.

 

Da bi se svi članovi Društva trgovaca uključili u ovaj projekat potrebno je da obaveste svoje kupce-potrošače 15 dana pre početka naplate.

U cilju obaveštavanja kupaca, ovde možete preuzeti obaveštenje.

 

PREPORUKA ZA STALNE KUPCE ČLANOVIMA DRUŠTVA

 

Članovi Društva trgovaca mogu odštampati određeni broj platnenih torbi koje bi poklonili stalnim kupcima.

U prilogu možete pogledati primer izrađene platnene torbe.

 

DRUŠTVO TRGOVACA NOVI SAD

 

38*40*12

 

 

Platnenu torbu možete poručiti sa ili bez vašeg loga u dimenzijama koje vi odaberete.

U koliko ćete štampati određeni broj platnenih torbi za vaše stalne kupce, za ponudu možete kontaktirati:

 

ŠTAMPARIJA MAGLOVSKI

Novi Sad

mob.065/2576354

email. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

Uspostavljanje platnog sistema za instant plaćanja u Republici Srbiji

Na osnovu Inicijative Društva trgovaca Novi Sad, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije čiji smo članovi, Nardona banka Srbije upućuje predlog rešenja povodom uspostavljanja platnog sistema za instant plaćanja u Republici Srbiji.

 

Ovde možete preuzeti predlog NBS.

Početak rada centralnog registra faktura

U skladu sa najavljenim početkom rada CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA (najavljeno za 01.03.2018. godine), predstavljamo vam najčešća pitanja i odgovore u vezi registrovanja faktura u CRF.

Ovde možete pročitati Najčešća pitanja i odgovori u vezi registracije

Plastični otpad: Evropska strategija za zaštitu planeta i građana te za jačanje industrije

30. marta 2018. godine je održana Sednica Odbora za trgovinu na kojoj je jedna od tačaka Dnevnog reda bila i upotreba plastičnih kesa u trgovini.

 

Postojeći Zakon o trgovini (ZoT) je usvojen 2010. godine, a izmenjen i dopunjen 2013. godine.

 

Savremeni načini trgovine, novi kanali komunikacija i marketinga zahtevali su da se preispitaju propisi koji uređuju obavljanje ovih delatnosti. Pored toga što je uočeno da zakon treba prilagoditi promenama koje su nastupile na tržištu, treba i precizirati sve nejasnoće koje su se javljale kao problem u primeni i svakodnednom poslovanju privrednih subjekata koji se bave trgovinom.
Imajući navedeno u vidu, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić obrazovao je Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o trgovini 13.04.2017. godine i u istu imenovao predstavnike Sektora za normativne, upravne i poslove evropskih integracija, Sektora za trgovinu, usluge i politiku konkurencije i Sektora tržišne inspekcije ispred ministarstva, odnosno Privredne komore Srbije i NALED-a, ispred privrede. Takođe, odlukom ministra, sastav pomenute radne grupe je dopunjen 17.10.2017. godine predstavnikom Sektora za informaciono društvo i još jednim predstavnikom Sektora tržišne inspekcije ministarstva, odnosno ministar je 13.03.2018. godine proširio nadležnost radne stavljajući joj u zadatak da posebno sagleda odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini (ZoET), te da zavisno od obima procenjene zakonodavne intervencije, u vidu izmene ovog ili donošenja novog zakona, predloži i izradi Nacrt zakona

 

Dakle, što se tiče izmena Zakona o trgovini rad radne grupe je usmeren ka:
- definisanje osnovnih pojmova;
- novoj podeli trgovine;
- određivanju uslova koja treba da ispuni trgovac da bi se bavio ovom delatnošću;
- definisanju odredbi koje se odnose na daljinsku trgovinu (elektronsku trgovinu, pre svega);
- preciznijem i jasnijem propisivanju prodajnih podsticaja i
- nadzoru, usklađivanju sa izmenama zakona, ali i sa novim ZiN i ZuP.

 

Obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja

Poštovani članovi, ovde možete preizeti Obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja. Popunjeni i overeni obrazci zahteva sa propisanom dokumentacijom se predaju na Pisarnici Gradske kuće, Trg slobode, ulaz od strane Srpskog narodnog pozorišta.

Na obrazcu zahteva je navedena dokumentacija koju je neophodno uz isti priložiti i to: potvrdu o izvršenoj registraciji (PIB),  tehnički crtež u odgovarajućoj razmeri, koji sadrži iskazane mere, odnosno dimenzije koje rashladni uređaj zauzima na javnoj površini i mere koje određuju položaj rashladnog uređaja u odnosu na druge elemente javne površine (kolovoz, pešački prelaz, javni parking i sl.) kao i način na koji se rashladni uređaj postavlja na javnu površinu, fotografski prikaz javne površine na koju se rashladni uređaj postavlja – šire razmere, ugovor o održavanju čistoće, zaključen sa Javnim komunalnim preduzećem „Čistoća“ Novi Sad, ulica Sutjeska broj 2, ugovor o obnovi javne zelene površine zaključen sa Javnim komunalnim preduzećem „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, ulica Sutjeska broj 2, ukoliko se zauzima javna zelena površina, saglasnost vlasnika odnosno zakupca poslovnog prostora ispred koga se rashladni uređaj postavlja za period za koji se traži zauzimanje javne površine, ukoliko zahtev podnosi distributer, i dokaz o uplati Gradske administrativne takse u iznosu od 460,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, poziv na broj 97 20-511.