8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Author: Marta

Dan otvorenih vrata sa inspektorima u PKS

U sredu 13.09.2017. godine od 11 do 15h, održan je "Dan otvorenih vrata sa inspektorima" u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu. „Dan otvorenih vrata sa inspektorima” organizuju USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) i Privredna komora Srbije (PKS), u sklopu preventivno-savetodavnih aktivnosti inspekcije, sa ciljem da privrednicima približi oblast inspekcijskog nadzora i otkloni nejasnoće u vezi sa ulogom inspekcija, nadzorom nad primenom zakona i drugih propisa koji vrše i savetodavnim posetama koje obavljaju, procenom rizika, korišćenjem kontrolnih lista, ovlašćenjima i dužnostima.  U dijalogu sa privrednicima učestvovali su tržišni, poljoprivredni, građevinski i komunalni inspektori,  inspektori rada i inspektori...

Continue reading

X REDOVNA SKUPŠTINA Udruženja građana „Društvo trgovaca Novi Sad“

X redovna Skupština Društva trgovaca Novi Sad održana je 23.05.2017. godine u restoranu „Alaska barka“ na Ribarskom ostrvu, sa početkojm u 18h. DNEVNI RED: Izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za period 2013. – 2017. godine; Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora; Razno. Sednici Skupštine je prisustvovalo 90 članova. Većina za odlučivanje je iznosila 46 glasova. Odlukom Skupštine sa 76 glasova „za“, 11 glasova „protiv“ i 3 „uzdržanih“, sačinjen je Upravni odbor sa mandatom od 2017. do 2021. u sledećem sastavu: 1. Mlađan Šumić („Rio“ sztr, 5 objekata) 2. Vlada Novović („Žir 021“ doo, 1 objekat) 3. Nikola Nikolić („Maxi...

Continue reading

PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar zdravlja sporazumno donose PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 109 od 30. decembra 2016) Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći. Član 2. Ovaj pravilnik ne primenjuje se na brodovima unutrašnje plovidbe i...

Continue reading

Sastanak povodom prakse učenika SŠ “Svetozar Miletić”

U četvrtak 29.09.2016.godine održan je sastanak sa sekretarom Privredne komore Srbije Žarkom Malinovićem i zamenicom sekretara Gordanom Hašimbegović. Sastanku su prisustvovali Slavka Đukić, v.d. zamenika načelnika gradske uprave za privredu i Slobodan Milošević saradnik kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Sastanak je održan u kancelarijama Društva trgovaca gde je goste dočekao predsednik Društva Mlađan Šumić. Tema sastanka je bila praksa učenika sš "Svetozar Miletić" smer trgovac gde su dati određeni predlozi u cilju poboljšanja obrazovanja učenika. Nakon razgovora o datoj temi, predočeni su problemi malih prehrambenih radnji i predlozi rešenja....

Continue reading

Deveta godišnjica Telenora u Srbiji

15.09.2015.godne kompanija Telenor je slavila devetu godišnjicu Telenora u Srbiji. Proslava se održala u Beogradu, Terassa Lounge u 19:30h na kojoj je prisustvovao predsednik Društva trgovaca Novi Sad, Mlađan Šumić. Pozivnicu je uputio generalni direktor Telenora Srbija, Uve Fredhajm. Društvo trgovaca Novi Sad je ove godine potpisalo jedan od najboljih ugovora sa kompanijom Telenor. ...

Continue reading

Poseta Udruge malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije

Predsednik Društva trgovaca Novi Sad Mlađan Šumić je pozvao u goste predstavnike UMT-SDŽ kako bi razmenili iskustva i načine poslovanja. UMT-SDŽ su nas posetili od 15. do 17.04.2016.godine Pored radnih sastanaka odvojili smo vremena za druženje. Gospodin Goran Sečujski, član gradskog veća za privredu ih je dočekao u kancelarijama gde ih je upoznao sa raznim aktivnostima. Skupu je prisustvovao i predsednik Udruženja trgovaca Subotice, Saša Preradović. Nakon prijema u Gradskoj kući, održan je radni sastanak u prostorijama Društva trgovaca Novi Sad....

Continue reading

Sastanak sa članom Gradskog veća za privredu, gospodinom Miloradom Radojevićem

Povodom čestitke na mestu člana Gradskog veća za privredu i dosadašnje saradnje koju smo imali sa Gradskom upravom za privedu, održan je sastanak u sredu 20.07.2016. godine sa gospodinom Miloradom Radojevićem. Sastanku je prisustvovao predsednik Društva Mlađan Šumić, član Upravnog odbora Siniša Milić i tehnički sekretar Društva Sanja Matijević. Sastanak je održan u cilju nastavka dosadašnje saradnje, upoznavanja sa materijalom rada i dr. ...

Continue reading