8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

 

Author: admin

PONUDA ZA ČLANOVE – ZAŠTITNA BARIJERA

Prednosti barijere su sledeće: APET prozirni panel, u odnosu na pleksiglas je lakši, dovoljno savitljiv, maksimalno proziran, isporučuje se sa zaštitnom folijom koja se skida nakon montaže bezbedno jer nije lomljivo lagani i diskretni aluminijumski profil koji nosi barijeru čelične ili providne sajle o koje se kači barijera brza i praktična montaža kači se na sve tipove plafona podesiva visina tako da odgovara bilo kojoj visini prostorije, kase ili pulta prednost kačenja sa plafona a ne barijere koja stoji kao pult je ta što se  STAS barijera montira na željenu visinu tako da ostavlja prostora u visini ruku da prodavac i kupac razmene robu i...

Continue reading

Donacija za Lanu Jovanović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić, prikuplja novčana sredstva za Lanu Jovanović. Lana je rođena sa jakom ocenom 10/10 i izgledala je kao zdrava beba. Tada se činilo da je sve u redu jer je pomerala i ruke i nogice i samo se smejala. Za svakoga bi imala osmeh. Sa dva ipo meseca roditelji primećuju da više ne mrda nogice, da su joj ruke oslabile i brzo su je odveli kod doktora. Upućeni su na dečijeg neurologa i na dalja ispitivanja. Ubrzo odlaze u bolnicu i tamo ostaju tri nedelje, gde nakon brojnih ispitivanja uspostavljaju dijagnozu – spinalna mišićna atrofija, tip...

Continue reading

IZRADA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

Na osnovu člana 123 tačka 3 Ustava Republike Srbije i člana 42 stav 1Zakon o Vladi (Službeni glasnik R.Srbije,broj 55/05,71/05-ispravka 101/07,65/08,16/11,68/12-US, 72/12,7/14-US,44/14 i 30/18-dr zakon ),a u vezi sa članom 7.Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Slzžbeni glasnik RS ,br 101/05,91/15 i 113/17-dr zakon) i članom 14 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS broj 15/16   donosim: POSLODAVCI SU U OBAVEZI DA DONESU PLAN PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE I ŠIRENJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 Novčanom kazno od 50.000 do 500.000 dinara ,kazniće se poslodavac sa svojstvom pravnog lica : 1.Ne izradi Plan preventivnih mera I aktivnosti za...

Continue reading

UREDBA VLADE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Vlada RS donela je Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. U prilogu se nalazi Uredba sa prečišćenim testom. Ovde možete preuzeti UREDBU. Klikom na link možete otvoriti UREDBU. https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/66/1/reg  Ovde možete preuzeti narednu kriznog štaba Novog Sada. Ovde možete preuzeti pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti....

Continue reading

Donacija za Bojanu

Prilikom pucnjave u Žitištu, Bojana se našla kao slučajni prolaznik i tom prilikom je zadobila teške telesne povrede zbog čega joj je apmutirana leva noga kako bi joj spasili život. Njen dalji oporavak  isključivo zavisi od nabavke proteze i pokrivanja troškova lečenja. Bojana je student softverskog inžinjerstva na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Tim povodom Društvo trgovaca Novi Sad je izvršilo uplatu od 60.000 rsd u vidu donacije....

Continue reading