8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Vesti

Trećina prometa u trgovini u sivoj zoni-RTS

Više od trećine prometa u trgovini obavlja se u sivoj zoni, najviše na pijacama i u pograničnim područjima, a trgovci, posebno mali, na gubitku su i zbog velikih bankarskih provizija za POS terminale, navode u PKS, prenosi Tanjug. Promet u sivoj zoni najviše je izražen u pograničnim područjima kao što je Subotica, ali i svim drugim gradovima u Srbiji. Kako bi se trgovina iz nelegalnih preselila u legalne tokove treba rasteretiti privredu velikih dažbina, poreza i taksi i omogućiti svima da pod istim uslovima igraju tržišnu utakmicu, rekao je zamenik predsednika Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima na veliko i malo Udruženja za trgovinu PKS Mlađan Šumić.   U...

Continue reading

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme – umanjenje 20%

Nakon dugogodišnjih inicijativa podnošenih raznim institucijama od strane Društva trgovaca Novog Sada na čelu sa predsednikom Mlađanom Šumićem, na sednici Skupštine grada Novog Sada održanoj 27. decembra 2018. godine doneta je odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ("Sl. list grada Novog Sada br.59/2018") a primenjivaće se od 01. januara 2019. godine.   Nakon donošenja odluke, predsednik  Društva trgovaca Novog Sada Mlađan Šumić, član Upravnog odbora Miomir Kmekić i tehnički sekretar Sanja Matijević održali su sastanak sa članom Gradskog veća za privredu Miloradom Radojevićem povodom primene odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme. U nastavku teksta je...

Continue reading