8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Covid 19

Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Kao članovu Unije poslodavaca Vojvodine, dobili smo Uredbu koju prenosimo u celosti: Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 66/2020,​​ 93/2020​​ (čl. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 94/2020,​​ 100/2020​​ (čl. 5.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 109/2020,​​ 111/2020,​​ 120/2020,​​ 122/2020,​​ 126/2020,​​ 138/2020​​ i​​ 141/2020. Član 1. Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera. Član 2. ​​ Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno...

Continue reading

Usvojene nove protivepidemijske mere

1. Skraćenje radnog vrenena do 18:00 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima. 2. Obavezno i bezuslovno korišćenje lične zaštitne opreme (nošenje zaštitne maske) u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti. 3. Zabrana svih javnih okupljanja s prisustvom više od 5 (pet) osoba, u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Od ove mere izuzeti su radne organizacije, školske ustanove, prodavnice, tržni centri i slični objekti, za koje važi propisano ograničenje broja prisutnih osoba u svakom trenutku u odnosu na kvadraturu objekta (minimum 4 m2 po osobi). 4. Omogućavanje rada od kuće...

Continue reading

NOVE MERE VLADE RS

Vlada Srbije usvojila je nove mere u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Radno vreme biće ograničeno za sve, osim apoteka, dostava hrane, bezninskih pumpi za točenje goriva i privrede. Rad neće biti dozvoljen od 21 čas do pet časova ujutru. Mere će trajati 15 dana, do 1. decembra, kada će se odlučivati o daljim koracima. Nova uredba Vlade stupa na snagu danas, a primenjuje se od utorka, 17. novembra. U prilogu možete preuzeti naredbe koju je doneo Gradski štab Novog Sada za vanredne situacije na sednici od 15.novembra 2020. godine. Naredba 1 Naredba 2 Naredba 3 Naredba 4    ...

Continue reading

PONUDA ZA ČLANOVE – ZAŠTITNA BARIJERA

Prednosti barijere su sledeće: APET prozirni panel, u odnosu na pleksiglas je lakši, dovoljno savitljiv, maksimalno proziran, isporučuje se sa zaštitnom folijom koja se skida nakon montaže bezbedno jer nije lomljivo lagani i diskretni aluminijumski profil koji nosi barijeru čelične ili providne sajle o koje se kači barijera brza i praktična montaža kači se na sve tipove plafona podesiva visina tako da odgovara bilo kojoj visini prostorije, kase ili pulta prednost kačenja sa plafona a ne barijere koja stoji kao pult je ta što se  STAS barijera montira na željenu visinu tako da ostavlja prostora u visini ruku da prodavac i kupac razmene robu i...

Continue reading

IZRADA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

Na osnovu člana 123 tačka 3 Ustava Republike Srbije i člana 42 stav 1Zakon o Vladi (Službeni glasnik R.Srbije,broj 55/05,71/05-ispravka 101/07,65/08,16/11,68/12-US, 72/12,7/14-US,44/14 i 30/18-dr zakon ),a u vezi sa članom 7.Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Slzžbeni glasnik RS ,br 101/05,91/15 i 113/17-dr zakon) i članom 14 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS broj 15/16   donosim: POSLODAVCI SU U OBAVEZI DA DONESU PLAN PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE I ŠIRENJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 Novčanom kazno od 50.000 do 500.000 dinara ,kazniće se poslodavac sa svojstvom pravnog lica : 1.Ne izradi Plan preventivnih mera I aktivnosti za...

Continue reading

UREDBA VLADE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Vlada RS donela je Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. U prilogu se nalazi Uredba sa prečišćenim testom. Ovde možete preuzeti UREDBU. Klikom na link možete otvoriti UREDBU. https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/66/1/reg  Ovde možete preuzeti narednu kriznog štaba Novog Sada. Ovde možete preuzeti pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti....

Continue reading