8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Članom 34. stav. 8 Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, svi proizvodi u maloprodaji moraju imati bar kod ili QR kod

Unija poslodavaca Vovodine, čiji smo članovi nam je prosledila obaveštenje uz konsultacije sa načelnikom za trgovinu iz Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, Željkom Rakićem povodom Zakona o trgovini koji je počeo da se primenjuje pre šest meseci, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se odnosi na deklaraciju, odnosno obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom. Za početak primene ove odredbe je ostavljen prelazni period od šest meseci kako bi proizvođači, odnosno trgovci mogli da se pripreme za ovu novinu.

Od 31. januara postoji obaveza, ranije je bila mogućnost da pored osnovnih podataka na deklaraciji, kao što je naziv proizvoda, vrsta proizvoda, proizvođač i slično, bude navedena i neka mašinski čitljiva oznaka kao što je recimo bar-kod ili QR kod.

Član 34. stav 8 Zakona o trgovini se odnosi na sve proizvode u maloprodaji što uključuje i pekarske proizvode (sve rinfuzne proizvode) koji moraju imati bar kod ili QR kod, takođe proizvođač je dužan da svoju robu označi deklaracijom u skladu sa zakonom, ali sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak bar koda ili drugog mašinski čitljivog koda će snositi prodavac.

Podsećamo da u skladu sa Zakonom  o trgovini, ukoliko se bavite proizvodnjom ili uvozom proizvoda, dužni ste da robu označite deklaracijama. Odgovornost za snabdevenost robe deklaracijom imaju i trgovci robom tako što će svaki artikal u objektu morati da ima bar kod ili QR kod. U koliko ga nema (proizvođač ga ne obezbedi) ne smete ga držati u prodajnom objektu. To važi za svu robu nabavljenu nakon 31. januara 2020.godine.

 

Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o:

  • nazivu i vrsti robe,
  • tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,
  • količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Deklaracije sa tačnim podacima treba da obezbede proizvođač i uvoznik, ali su za njihovo postojanje odgovorni i trgovci.

 

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sve dodatne informacije u vezi sa bar-kodom i načinom kako se on dobija možete pročitati ovde

Sa druge strane, QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni bar-kod. Informacije kako se besplatno može kreirati sopstveni QR kod možete pročitati ovde

Ova novina će omogućiti i potrošačima da instaliraju aplikaciju na svom smart telefonu i da onda skeniraju bar kodove ili neku drugu mašinski čitljivu oznaku kao što je QR kod  i vide odakle je taj proizvod, da nađu osnovne podatke o tom proizvodu

Iz ministrastva trgovine, turizma i telekomunikacija je najavljeno da će tržišni inspektori kontrolisati poštovanje Zakona, a da Tržišna inspekcije radi u skladu sa planovima, a i po prijavama potrošača.

Kaznene odredbe:

  • novčanom kaznom od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu sa neurednom ili nepropisnom deklaracijom,
  • novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu bez deklaracije,

Uz prekršajnu kaznu pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude.

Zakon o trgovini možete pročitati ovde

 

No Comments

Leave a Comment