8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Inicijativa povodom rešavanja problema montažno-demontažnih objekata kvadrature preko 10,5m

 

– Inicijative za unapređenje poslovanja kroz izmene propisa

 

15. novembra 2019.godine na zahtev Unije poslodavaca Srbije čiji smo članovi održan je sastanak sa Zoranom Ilićem pomoćnikom ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture povodom inicijative Društva trgovaca Novi Sad “Inicijativa povodom rešavanja problema montažno-demontažnih objekata kvadrature preko 10,5m”. Sastanku su prisustvovali Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora
Goran Aleksić, predsednik Sektora saobraćaja i Mlađan Šumić, predstavnik sektora trgovine i turizma.

Za ovaj sastanak Unija poslodavaca Srbije je predložila razovor na teme:

 

  • –      Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji,
  • –      Predlog mera za unapređenje poslovanja sektora drumskog transporta,
  • –      Unapređenje efikasnosti rada javne uprave u postupcima ozakonjenja objekata

Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

 

Skupština grada Novog Sada je sa sednici od 20.02.2019. godine donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Novog Sada (SL.7/19) te je na osnovu toga poslala obaveštenja zakupcima montažno demontažnih objekata u kom se navodi da su kiosci montažno demontažnog tipa, površine isključivo 10,5m2. Oni koji su veće kvadrature od 10,5m2 ostaju postavljeni do isteka perioda zakupa, a da se odobrenje za ponovno korišćenje iste lokacije može izdati pod uslovom da dati objekat bude sveden na površinu kioska od 10,5m2. Skupština grada Novog Sada se poziva na Odluku koja proilazi iz Zakona o planiranju i zgradnji  (Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – dr.zakon) u kojoj se navodi:

„Postavljanje i uklanjanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama, balon hala sportske namene, nadstresnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu, objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata i plovila na vodnom zemljištu, obezbeđuje i uređuje jedinica lokalne samouprave.

Manji montažni objekti iz stava 1. Ovog člana su: objekti montažno demontažnog tipa i to isključivo kiosci do 10,5m2, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni mobilijar koji se postavlja i uklanja na osnovu programa koji donosi jedinica lokalne samouprave na period od najduže od deset godina.“

Na sastanku predstavnici Unije poslodavaca Srbije su izneli predloge rešenja problema preduzetnika montažno-demontažnih objekata koji su obuhvaćeni ovom Odlukom.

 

 

No Comments

Leave a Comment