8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Lokalna komunalna taksa za isticanje firme – umanjenje 20%

Nakon dugogodišnjih inicijativa podnošenih raznim institucijama od strane Društva trgovaca Novog Sada na čelu sa predsednikom Mlađanom Šumićem, na sednici Skupštine grada Novog Sada održanoj 27. decembra 2018. godine doneta je odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  (“Sl. list grada Novog Sada br.59/2018”) a primenjivaće se od 01. januara 2019. godine.

 

Nakon donošenja odluke, predsednik  Društva trgovaca Novog Sada Mlađan Šumić, član Upravnog odbora Miomir Kmekić i tehnički sekretar Sanja Matijević održali su sastanak sa članom Gradskog veća za privredu Miloradom Radojevićem povodom primene odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme.

U nastavku teksta je izdvojeni deo Odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme.

 

TAKSENA TARIFA
Tarifni broj 1.

3. Komunalna taksa za isticanje firme plaća se za sedište i svaku izdvojenu poslovnu jedinicu na teritoriji Grada Novog Sada.

4. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, komunalna taksa se plaća samo za jednu firmu.

7. Srednja pravna lica, kao i preduzetnici, mala i mikro pravna lica, koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara dinara (osim pravnih lica koja obavljaju delatnost bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), komunalnu taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju, i to:

12.Pravnim licima i preduzetnicima koji su obveznici komunalne takse, čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada, taksa se umanjuje za 20% za istaknutu firmu na poslovnom objektu koji se nalazi na adresi izvan sedišta.

Pravna lica i preduzetnici koji su obveznici komunalne takse, a koji nemaju sedište na teritoriji Grada Novog Sada za prvu poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost, plaćaju komunalnu taksu u punom iznosu, a za svaku sledeću poslovnu jedinicu ili objekat u kome obavljaju delatnost komunalna taksa se umanjuje za 20%.

 

Klikom na ovaj link možete preuzeti ODLUKU O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA.

 

No Comments

Leave a Comment