8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja

Poštovani članovi, ovde možete preizeti Obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja obrazac zahteva za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje rashladnog uređaja. Popunjeni i overeni obrazci zahteva sa propisanom dokumentacijom se predaju na Pisarnici Gradske kuće, Trg slobode, ulaz od strane Srpskog narodnog pozorišta.

Na obrazcu zahteva je navedena dokumentacija koju je neophodno uz isti priložiti i to: potvrdu o izvršenoj registraciji (PIB),  tehnički crtež u odgovarajućoj razmeri, koji sadrži iskazane mere, odnosno dimenzije koje rashladni uređaj zauzima na javnoj površini i mere koje određuju položaj rashladnog uređaja u odnosu na druge elemente javne površine (kolovoz, pešački prelaz, javni parking i sl.) kao i način na koji se rashladni uređaj postavlja na javnu površinu, fotografski prikaz javne površine na koju se rashladni uređaj postavlja – šire razmere, ugovor o održavanju čistoće, zaključen sa Javnim komunalnim preduzećem „Čistoća“ Novi Sad, ulica Sutjeska broj 2, ugovor o obnovi javne zelene površine zaključen sa Javnim komunalnim preduzećem „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, ulica Sutjeska broj 2, ukoliko se zauzima javna zelena površina, saglasnost vlasnika odnosno zakupca poslovnog prostora ispred koga se rashladni uređaj postavlja za period za koji se traži zauzimanje javne površine, ukoliko zahtev podnosi distributer, i dokaz o uplati Gradske administrativne takse u iznosu od 460,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, poziv na broj 97 20-511.

No Comments

Leave a Comment