8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

X REDOVNA SKUPŠTINA Udruženja građana „Društvo trgovaca Novi Sad“

X redovna Skupština Društva trgovaca Novi Sad održana je 23.05.2017. godine u restoranu „Alaska barka“ na Ribarskom ostrvu, sa početkojm u 18h.

DNEVNI RED:

  1. Izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za period 2013. – 2017. godine;
  2. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora;
  3. Razno.

Sednici Skupštine je prisustvovalo 90 članova. Većina za odlučivanje je iznosila 46 glasova.

Odlukom Skupštine sa 76 glasova „za“, 11 glasova „protiv“ i 3 „uzdržanih“, sačinjen je Upravni odbor sa mandatom od 2017. do 2021. u sledećem sastavu:

1. Mlađan Šumić („Rio“ sztr, 5 objekata)
2. Vlada Novović („Žir 021“ doo, 1 objekat)
3. Nikola Nikolić („Maxi – In“ str, 1 objekat)
4. Siniša Milić („Luštica“ doo, 2 objekta)
5. Milan Marković („Pegaz“ ztr, 7 objekata)
6. Aleksandar Pajić („Pezeta“ sztur, 4 objekta)
7. Zdenko Grulović („Univer Partner“ doo, 6 objekata)
8. Rade Elez („Real LTD Co“ doo, 2 objekta)
9. Miomir Kmekić („Albatros International“ doo, 6 objekata).

Za Predsednika Upravnog obdora i Društva imenovan je Mlađan Šumić.
Za Zamenika Predsednika Upravnog odbora i Društva imenovan je Vlada Novović.
Za Sekretara Društva imenovan je Nikola Nikolić.
Za Počasnog člana Društva izabran je Dragomir Macura (“M market” str, 3 objekta) s 76 glasova „za“, 11 glasova „protiv“ i 3 „uzdržanih“

Za članove Nadzornog odbora za period od 2017. do 2021. godine izabrani su:

1. Maja Kekić (“Market Allba”, 1 objekat) – 90 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 „uzdržanih“.
2. Radovan Dmitrović (“Trilium” doo, 3 objekta) – 88 glasova „za“, 2 glasova „protiv“ i 0 „uzdržanih“.
3. Želimir Perić (“Ming Trade Co” doo, 1 objekat) – 56 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ i 29 „uzdržanih“.

Za Predsednika Nadzornog odbora imenovana je Maja Kekić.

No Comments

Leave a Comment