8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада

Обавештавамо Вас да је на децембарској седници Скупштине Града Новог Сада донета Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 63/15).

Чланом 8. став 1. наведене одлуке утврђено је да неспецијализовани трговински формати, специјализоване продавнице и посебни трговински формати имају утврђено максимално радно време и то тако да могу да раде сваког дана од 600 сати до 2400 сата, бензинске станице у Граду Новом Саду, у оквиру максимално утврђеног радног времена, морају да раде најмање у времену од 600 сати до 2000 сати, а радно време специјализованих продавница за продају штампе и дувана, као главних производа, које се налазе на аутобуској и железничкој станици, одређује се у складу са радним временом станице.

У складу са чланом 9. став 1. на основу решења неспецијализовани трговински формати, специјализоване продавнице и посебни трговински формати могу да одреде другачије радно време од максималног радног времена утврђеног одлуком, а решење којим се одређује другачије радно време доноси Градска управа за привреду у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.

Ставом 2. истог члана утврђено је да су привредни субјекти дужни да приложе захтев за потребном документацијом који прописује Градска управа за привреду.

Чланом 16. став 1. одлуке прописано је да занатски објекти имају утврђено максимално радно време и то тако да могу да раде сваког дана од 600 сати до 2400 сата и да својим радом не узнемиравају грађане.

У складу са чланом 17. став 1. занатски објекти могу да одреде другачије радно време од максималног радног времена утврђеног одлуком на основу решења које доноси Градска управа за привреду у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.

Ставом 2. истог члана утврђено је да су привредни субјекти дужни да приложе захтев за потребном документацијом који прописује Градска управа за привреду.

Чланом 19. став 1. одлуке прописано је да објекти за приређивање игара на срећу и забавних игара имају утврђено максимално радно време и то тако да могу да раде сваког дана од 600 сати до 2400 сата.

У складу са чланом 19. став 2. објекти за приређивање игара на срећу и забавних игара могу да одреде другачије радно време од максималног радног времена утврђеног одлуком на основу решења које доноси Градска управа за привреду у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.

Ставом 3. истог члана утврђено је да су привредни субјекти дужни да приложе захтев за потребном документацијом који прописује Градска управа за привреду.

Како је чланом 23. Одлуке утврђено да су привредни субјекти дужни да ускладе радно време трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара са одредбама ове одлуке најкасније до 01. маја 2016. године, Градска управа за привреду ће у наредном периоду, а најкасније почетком марта ове године, прописати образац захтева са списком потребне документације која се подноси за добијање решења о другачијем радном времену иу фебруару месецу ће одржати састанак како би Вас упознали са Одлуком, а у циљу благовременог решавања по поднетом захтеву и поштовања рока предвиђеног за усклађивање са одредбама одлуке.

No Comments

Leave a Comment