8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA BUS COMPUTERSOM POVODOM NOVOG MODELA FISKALIZACIJE

Društvo trgovaca Novi Sad je potpisalo protokol o saradnji sa licenciranom kompanijom “Bus computers” koja u ponudi ima hardversko i softversko rešenje koje je skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji.

 

Uvođenje Elektronskih Fiskalnih Uređaja; rok za prelazak na novu fiskalizaciju je do 30.04.2022


Zakon propisuje da svaki maloprodajni objekat (osim Internet prodavnice) mora da ima minimum
jedan Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (LPFR) I minimum jedan Elektronski Sistem za Izdavanje Računa (ESIR).
LPFR + ESIR = EFU


Elektronska fiskalizacija, podrazumeva da se svi elektronski fisklani uređaji EFU (kao dosadašnje fiskalne
kase), povežu sa Poreskom upravom, a da se u momentu prometa na malo izvrši prenos podataka o izdatim
fiskalnim računima, putem stalne internet veze u realnom vremenu, pa da se svaki račun fiskalizuje.


U slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze, fiskalni računi će se verifikovati, izdavati i čuvati u
lokalnom procesoru fiskalnih računa LPFR najviše do pet dana. Nakon toga korisnik EFU (obveznik fiskalizacije) je
dužan da obezbedi Internet konekciju kako bi se fiskalni računi otpremili iz lokalnog procesora fiskalnih računa
(LPFR-a) ili da kreira fajlove na USB drajvu i pomoću drugog računara koji ima Internet konekciju otpremi fajlove
serveru poreske uprave.

       Provera ispravnosti izdatih fiskalnih računa se može izvršiti odmah, očitavnajem QR kod-a
       Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja se nalazi na internet adresi:

https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html


Procedure za uvođenje Elektronskih Fiskalnih Uređaja

Obveznici fiskalizacije moraju da registruju poslovni prostor(e) u kom obavljaju svoju delatnost na portalu
Poreske uprave “ePorezi” popunjavanjem prijave.


Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi.
Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavlјuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju
svoj PIB i direktno sa portala ePorezi se prijavlјuju na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).
Preko Servisa za poreske obveznike “eFiskalizacija”, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih
elemenata (BE) za svoj PIB, određeni poslovni prostor koji su prijavili, kao I svaki elektronski fisklani uređaji EFU
koji će koristiti. Obveznik naručuje bezbednosni element kada je spreman za eFiskalizaciju, odnosno kada zna koji
fiskalni uređaj će koristiti;


https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/7986/uputstvo-za-podnosenje-
prijave-za-izdavanje-bezbednosnog-elementa.html


Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o
izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u
nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalјe u poresko
sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.


Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, postavlja ga u uređaj čime se obezbeđuje
povezivanje sa Poreskom upravom i završava proces eFiskalizacije.

Posebna ponuda hardverskog i softverskog rešenja samo za članove Društva.

No Comments

Leave a Comment