8:00 - 16:00

Ponedeljak - Petak

021 3014266

Futoška 50, 21000 Novi Sad

office@drustvotrgovacans.org.rs

DOBRODOŠLI

Društvo trgovaca Novog Sada ima decenijsku tradiciju. Osnovano je zvanično 22.03.2009. godine. Od tog datuma do danas naše se udruženje razvijalo, raslo i menjalo. U osnovi našeg rada leži fundamentalna ideja da se prehrambenim trgovinskim objektima  u Novom Sadu i šire olakša način poslovanja. Naši članovi dobijaju pogodnosti pri nabavkama proizvoda kako u materijalnom tako i u informativnom smislu. Naša mreža komunikacije je široka, stoga možemo lako da povezujemo članove kako sa dobavljačima, tako i međusobno. Naše udruženje broji 320 članova i preko 50 ugovora sa dobavljačima koji dobijaju različite pogodnosti preko udruženja i koji u svom poslovanju uvek mogu da nam se obrate u izazovima sa kojim se suočavaju u svom poslovanju. . U ciljeve ovog udruženja se posebno mogu navesti nastojanje da postignemo nivo naše usluge kako kvantitativno, tako i kvalitativno, što znači da sa boljim asortimanom ponudimo i niže cene našim potrošačima.

Pored pogodnosti koje se tiču razmene dobara naše udruženje nastupa i kao pravni i kulturni subjekt. Kao udruženje vodimo dijaloge sa ostalim udruženjima, lokalnim institucijama, članovi smo i viših organa te različitim mehanizmima tražimo najbolja pravna rešenja za eventualne poteškoće sa kojima se suočavamo tokom reformacija, i promena koje se dešavaju prilikom trgovinskih poslovanja. Sarađujemo sa srodnim udruženjima. Naša saradnja je međuregionalna i međunacionalna i omogućava ostvarivanja što boljih pogodnosti za naše članove, ali i jedinstvenu bazu podataka i brz pristup informacijama. Naše udruženje je baza kojoj članovi mogu da se obrate u potrazi za boljim pogodnostima poslovanja i razmeni informacija.

Od malog udruženja koje je u svom startu brojalo 30 članova danas smo se razvili u ozbiljnu platformu. Glavni cilj našeg udruženja koji je do sada uspešno ostvarivalo svoju funkciju jeste da olakša trgovinskim formatima bolje moguće uslove poslovanja. Ujedinjeni trgovci mogu da dobiju bolje uslove u saradnji nego ako nastupaju kao samostalni subjekti, stoga smo mi tu da budemo temelj za njihovo funkcionisanje. Naša tradicija je dugačka i do sada smo uspeli ostvariti sve osnovne ciljeve Udruženja, a pored toga i mnoge druge dodatne aktivnosti, te stoga našim članovima omogućiti lakše ali i lepše i brže poslovanje. Isto tako dobavljači imaju jedinstvenu bazu na jednom mestu gde mogu da plasiraju svoje proizvode.

Prednost postojanja Udruženja je i prema institucijama obostrano, koje mogu da prepoznaju problematiku trgovinskih formata a i širi spektar delovanja. Tu smo diretktno uključeni dostavljanjem predloga rešenja, analiza, analitika i slično.

2009

OSNIVANJE UDRUŽENJA

22. marta 2009. godine održala se osnivačka skupština udruženja sa ciljem unapređenja položaja trgovaca. tom prilikom prisustvovalo je 32 osnivača, a za predsednika udruženja izabran je Aleksandar Čokorilo.

2010

NAŠI POČECI

Trgovci prepoznaju viziju društva i polako pristupaju. povećava se broj ugovora sa dobavljačima. rukovodstvo se suočava  sa brojnim izazovima da unapredi društvo.

2012

POTPISIVANJE SPORAZUMA 4 UDRUŽENJA

Potpisivanje sporazuma 4 regionalna udruženja. Udruženja trgovaca Beograda, Subotice i Udruženje trafikanata Novog Sada. Ubrzo udruženje trafikanata Novog Sada pristupa Društvu trgovaca Novi Sad.

2013

NOVO RUKOVODSTVO

Na izbornoj skupštini društva menja se rukovodstvo. Tom prilikom za predsednika izabran je Mlađan Šumić.

2016

MEĐUNARODNA SARADNJA

Uspostavlja se saradnja sa srodnim udruženjem, Udruga trgovaca Splitsko-dalmatinske županije.

2019

OBELEŽAVANJE 10 GODINA POSTOJANJA

Društvo trgovaca ima stabilnu saradnju sa dobavljačima, učlanjuje se i uspostavlja saradnju sa institucijama sa znatno uvećanim brojem članova. Ova godina obeležava stabilnost i sigurnost poslovanja.